FANDOM


Bog je natprirodni entitet za koje osobe koje veruju u njega, smatraju da utiče na njihov život. Osobe koje ne veruju u postojanje boga ili bogova su ateisti. Postojanje ili nepostojanje boga nije nikada utvrđeno. Međutim, nauka je pokazala da paganske religije, abrahamske religije, hinduizam itd. nisu ni približno tačne ideje o bogu.

Vidi još Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki