FANDOM


232.svg

Glavni pravci u hrišćanstvu koji se dalje mogu granati na još uže grupe od kojih svaka tvrdi da je baš ona u pravu i da će sledbenici drugih završiti u paklu. Težak izbor, zar ne?

Hrišćanstvo je druga svetska religija koja smatra da potiče od praoca Avrama i najuspešnija po broju sledbenika. Hrišćanstvo je monoteistička religija koja koja propoveda verovanje u tri jednog boga koga čini trojstvo Oca, Sina i Svetoga duha. Hrišćanstvo vuče korene iz judaizma.

Primarna razlika između hrišćanstva i judaizma je verovanje da je Isus mesija i sin božji, koji je umro i vaskrasao kao konačna žrtva za ljudske grehe. Po Novom savezu, svako ko veruje u Sina božjeg može zaraditi mesto pored Boga na nebu i večni zagrobni život. Svi ostali će biti večno mučeni.

Hrišćanstvo je najveća avramska i religija uopšte po broju sledbenika. Iako je podeljena je u različite podgrupe, postoje tri glavna pravca: rimokatoličanstvo, pravoslavlje i protestantizam. Razlika između verovanja u različitim pracima, pa čak i sekticama u okviru jednog pravca može biti ogromna. Primarni razlozi za neslaganja su priroda Boga, uloga crkvenih vlasti, validnost raznih "svetih" tekstova i sam pristup Bogu.

Vidi još Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki