FANDOM


Inteligentni dizajn je pseudonauka koja tvrdi da određeni aspekti fizičkog sveta, a posebno život, pokazuju znake da su projektovani i samim tim su stvoreni od strane inteligentnog bica (obično, ali ne uvek, hrišćanskog Boga). Ovaj koncept je stariji od nauke, ali je tek od 1980-ih termin "inteligentni dizajn" ušao u širu upotrebu. Pristalice inteligentnog dizajna obično tvrde da teorija nije zasnovana na hrišćanskom kreacionizma, iako postojanje strategiji klina je prilično veliki nagoveštaj da ipak postoji neka veza. Pokušaji da se inteligentni dizajnd predaje u državnim školama su poraženi na sudu, a naučne radovi koji sugerišu postojanje "tvorca" obično ne mogu da prođu stručnu recenziju. Inteligentni dizajn je kritikovan zbog nemogućnosti da objasni mehanizam koji ga pokreće i nedostatka proverljivosti.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki