FANDOM


Jovan Apostolović bio je prvi srpski školovani doktor medicinskih nauka. Apostolović je doktorsku diplomu stekao u Berlinu davne 1759-te godine odbranivši na latinskom rad na temu Modum ljuo affectus animi in corpus humanum aljunt generatim ,,Kako utiču osećanja na ljudsko telo. Slobodno se može reći da je Apostolović postao prvi srpski doktor medicinskih nauka, čitavih 45 godina pre obnove moderne srpske države. I pored značajne uloge u sprskoj istoriji, Jovan Apostolović je manje poznat srpskoj javnosti (na veliku sramotu Srba), a u Srbiji se više zna o četničkim vojvodama (novim i starim) nego o uglednim lekarima začetnicima srpske medicinske prakse.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.