FANDOM


Judaizam je monoteistička religija, koja se smatra prvom abrahamskom religijom. Da li zbog svog viševekovnog odbijanja da prihvate hrišćanstvo ili islam, li pak zbog tradicionalno jake kulturne povezanosti, Jevreji su često glavni likovi u brojnim teorijama zavere, kao i u pogromimama i genocidima (od kojih je najpoznatiji Holokaust iz Drugog svetskog rata). Svi oblici judaizma koriste Hebrejsku Bibliju ili Tanah kao svoju primarnu svetu literaturu. Tanah čini pet knjiga Mojsijejvih ili Tora (Zakoni), knjige proroka ili Neviim (Proroci) i Ketuvim (Pisanja). Ogromna većina takođe takođe bazira svoje prakse na značajnom broju religijskih kometara, rabinskoj tradiciji ili knjizi komentara poznara kao Talmud.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki