FANDOM


Mitohondrija Eva je žena koja je najskoriji zajednički predak svih današnjih ljudi, ako se prati njihovo poreklo samo po ženskoj liniji.

Strogo govoreći, mitohondrijska Eva ne mora uopšte biti ljudsko biće. Mogla bi da bude neki dalji predaka ljudske vrste, npr, primat, riba, ili čak raniji, prostiji jednoćelijski organizam. Međutim, istraživanja su pokažala da je živela u Africi pre oko 140 hiljada godina, a pošto izgleda da su se prvi arhaični Homo sapiensi razvili pre oko 250 hiljada godina, Eva bi mogla biti ljudsko biće.

Razlog zašto je mitohondrijska Eva teoretski vidljiva je skriven u njenom imenu. Sve žive ćelije sadrže organele poznate kao mitohondrije koje sadrže sopstvenu DNK, a mitohondrije u oplođenoj jajnoj ćeliji potiču isključivo od majke.

Važno je da upamtiti - osim ako ste kreacionsta koji veruje u mladu Zemlju, naravno - da njen partner nije bio mitohondrijski "Adam" (tj. najskoriji zajednički muški predak, Y-hromozomski Adam) - u stvari, postoje neke teorije po kojoj je Eva živela nekoliko desetina hiljada godina pre Adama.

Lista uobičajenih zabluda Edit

  • Ne mora da znači, a verovatno nije ni istina, da je mitohodrijska Eva najskoriji zajednički predak svih sadašnjih ljudi. Zajednički predak je živeo mnogo kasnije, možda pre skoro 5000-2000 godina.
  • Eva nije bila jedina žena. Postojale su mnoge druge žene u isto vreme kad i Eva. Mnoge od ovih žena imaju potomke koji žive danas. Razlika između Eve i svih njenih savremenica je da su sve druge imale bar jednog muškog potomka u svakoj generaciji.
  • Eva je imala svoje pretke. Ona nije prva ženska osoba (mada se čini da se Homo sapiens sapiensi pojavljuju u vreme Eve).