FANDOM


Njegovo Kraljevsko Visočanstvo Aleksandar Karadjordjević, ili skraćeno NJKVA(po Sundjer Bobu), je potomak dinastije Karadjordjević i pretendent na presto Srbije koji više ne postoji... NJKVA je rodjen u Engleskoj...Tek 90 usled krize u Jugoslaviji, koristi priliku da dodje i promoviše se uz pomoć Vuka Draškovića...Medjutim o NJKV-inom rodoljublju i ljubavi prema narodu, kao i o njegovoj želji da se vrati, govori činjenica da jedva zna Srpski i bolje od njega ga priča Japanski Ambasador, kao i činjenica, da ako je od 91 mogao da se vrati u zemlju bez progona i zabrane vlasti, što nije došao za vreme NATO bombardovanja 1999, čime bi sebi obezbedio ljubav kod naroda... Još veću nepopulranost, NJKVA stiče kritikama na račun Ratka Mladića, i biva izvikan na okupu na Gazimestanu 2008 godine, od strane naroda... NJKVA svoje pristalice skuplja u krugu srpske nacionalistički opredeljene inteligencije, koji i sami vide da mogu da zgrnu ogorman novac, ako ga podrže, i kod razolčaranih nacionalista, koji su mnogo očekivali... NJKVA se poziva na to da, ako on dodje na presto, bićemo ugledniji u Svetu kao mnoge monarhije, ne shvatajući pri tome da su te monarhije ugled stekle radom kao Japan i kolonijama kao Engleska, i da neće promena oblika vladavine doneti boljitak Srbiji, već promena mentaliteta... U prilog protiv NJKV-ine ideje ide činjenica, da ako je on zaista želeo da se vrati u Srbiju, učio bi srpski od malena i pripremao se za to što on tvrdi da mu po rodjenju pripada...Ovako kod naroda izaziva samo podsmeh, a populranost stiče kod pristalica Četničkog pokreta i Nacionalista ogorčenih zbog raspada Jugoslavije... Ono čega mnogi nisu svesni, povratkom Monarhije gubi se pravo izbora vladara, tj u Republici Predsednik može da cedi narod 4 godine, eventualno i više, dok ne izaberu nekoga drugoga, u monarhiji Kralj vlada doveka sa svojim naslednicima dok ga ne svrgnu i može da radi šta hoće... NJKV-ina situacija podseća na mnoge slične situacije u svetu, kao što je Francuska posle Napoleona, gde su Britanci vratili na vlast Lujia XVIII i ponovo uveli u Francuskoj Feudalizam i Kmetstvo, a Burboni su konačno svrgnuti od Napoleona III rodjaka Napoleona I, kao ina situaciju sa Petrom II koji je pobegao odmah po napadu Nemaca, ostavivši narod da gine, što opravdavaju pristalice Monarhije da je on bio dete, o čijoj sudbini je odlučivala Britanija(koja je bila udaljena hiljadama km), kao i da narod može biti probljen, sloboduće povratiti, Kralj ne sme biti prorbljen jer država propada( ne uzimajući u obzir koliko to vredja narod, stavljajući ga u zadnji plan naspram vlasti, kao i činjenica da je Princeza Lihenštajna ceo rat provela u svojoj zemlji, Nemci je nisu dirali i ne uzimajući u obzir da je Djordje Karadjordjević imao više prava od Petra II i da mu niko ni Nemci ni Partizani ništa nažao učinili nisu)...