FANDOM


Oksimoron- od grčkih reči oksi-oštar i moronos-lud- tj oštroumna ludost, jeste stilska figura u kojoj se spajaju nespojive stvari

PrimeriEdit

Oksimoron je vrlo česta pojava. Naime vreonauka se može smatrati oksimoronom, jer je nauka nešto što se bazira na činjenicama, dok u veri ne postoje činjenice, već se bazira na ubedjenju. Kao oksimoron se takodje može smatrati parola ,,Amerika zemlja slobode,, , jer je Amerika jedno vreme bila zemlja, u kojoj je bilo zastupljeno ropstvo.

Oksimoron u službi nacionalizmaEdit

Kao klasičan primer oksimorona, može se smatrati nacionalizma u Srbiji, i to posebno onaj koji se zalaže za monarhiju. Naime, nacionalizam jeste ideologija i globalni politički pravac, koji je nastao posle Francuske revolucije. Za cilj, nacionalizam je imao ukidanje feudalnog poretka, tj monarhije, kao i ukidanje privilegovanog statusa Crkve i aristokratije. Takodje se bazirao na ravnopravnosti svih ljudi, bez obzira na godine, pol i rasu.

E sad, kada se posmatra nacionalizam u Srbiji, u poredjenju sa Francuskim, tj iskonsim nacionalizmom, srpski nacionalizam je u suštini oksimoron po samom sebi. Dok Francuski nacionalizam ukida monarhiju, srpski nacionalizam se zalaže za monarhiju, dok Francuski nacionalizam ukida privilegije sveštenstvu i aristokratiji, u srpskom nacionalizmu je jedna od osnovnih ideja, da sveštenici treba da budu privilegovana kasta u skladu sa ,,srpskom tradicijom i običajima...

U suštini, pored srpskog nacionalizma i drugi nacionalizmi na Balkanu su oksimoronski, jer kod recimo Hrvata, nacionalizam se povezuje sa Katoličkom Crkvom, kao i u Bosni i na Kosovu, gde religija igra bitnu, može se reći dominantnu ulogu u nacionalnoj svesti ljudi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki