FANDOM


Papamobil, nekada nezvanično imeno nadenuto bilo kom vozilu koje prevozi papu prilikom posete pastvi (obično sa staklom otpornim na metke), a danas jedan od glavnih primera apsurdnosti religije (ili u najgorem slučaju Rimokatoličke crkve). Postojanje papomobila izaziva dilemu:

  • da li sam papa ne veruje da njegov moći i izmišljeni šef dovoljna zaštita od stvarnih metaka ili
  • papa želi da izbegne sudbinu koji mu je izmišljeni šef namenio.