FANDOM


Monarhija je oličenje državne vlasti u jednoj osobi. Titule monarha su najčešće kralj i kralji. Razlikuje se se od diktature jer postoje ograničenja monarhove vlasti, bilo da je to zbog tradicije, saveta plemića koji su imali neke aspiracije ka vlasti (kao što je slučaj u srednjovekovnoj Evropi), ili parlamenta kome je monarh zapravo podređen (kao u modernim evropskim ustavnim monarhijama). Monarhije su obično nasledne monarhije, a potomci vladara su rođeni da vladaju. Ovaj nasledni faktor može da dovede do problema, jer vladajuća porodica (ili porodice) ima tendenciju da dobija decu sa članovima uskog kruga ljudi od kojih neki mogu biti bliži rođaci, što је iz perspektive genetike malo neugodno.

Dalje...