FANDOM


Jovan I. Deretić je megalomanski pseudoistoričar i teoretičar zavere iz Srbije koji veruje da svi Indo-Evropljani (osim Albanaca) Srbi ili velikim delom Srbi i da je ova "činjenica" sakrivena u interesu Vatikana posle Berlinskog kongresa (1878). Zahvaljujući njegovim neumornim naporima u promovisanju svoje ideje, Deretić je postao sinonim sa neo-romantičare (pogrdan termin za ljude koji žele da istorija savršeno odgovara njihovim potrebama.

dalje

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki