FANDOM


Sodoma i Gomora su mitski gradovi spomenuti u Knjizi postanja, a kasnije dalje obrađeni u Hebrejske Biblije, Novom zavetu i Deuterokanonskim izvorima, kao i Kuranu.

Božanska presuda je bila da se Sodoma i Gomora, zajedno sa dva druga obližnja grada, unište vatrom i sumporom, kao kazna za njihove grehove.

Priča o Sodomi i Gomori je omiljena za ljude koji vole da se mešaju u tuđe živote i ne vole analni seks između dva muškarca (heteroseksualni analni seks se ne spominje). Pošto su argumenti da je vlažna vagina bolja od fekalijama ispunjenog debelog creva i nemogućnost ostavljanja potomstva nedovoljni da homoseksualce vrate na pravi put, okreću se bajci o Sodomi i Gomori kao očajničkom rešenju. Međutim, priča o Sodomi i Gomori se pojavljuje i u Novom zavetu, ali tamo nema ni govora o homoseksualnosti.

Mit Edit

Prema Tori, kraljevstva Sodoma i Gomora su bili u savezu sa gradovima Admahom, Zeboimom i Belom. Ovih pet gradova, takođe poznat kao "gradova u ravnici", su po Knjizi postanja bili smeštena su na reci Jordan u južnom delu Hanana. Dolina Jordana (koji odgovara današnjem Mrtvom moru) je poređena sa rajskim vrtom, kao zemlja bogata vodom i zelenilom, pogodna za ispašu stoke.

Ovi gradovi su bili izuzetno iskvareni, sa izuzetkom pravedne Lotove porodice. Kada anđeli došli da istraže, samo Lot im je ponudio gostoprimstvo. Drugi ljudi iz grada su poželeli da siluju anđele. Pošto Lot nije želeo da Sodoma i Gomora steknu reputaciju mesta gde se siluju anđeli, ponudio je meštanima da siluju njegove kćerke, što su ovi odbili. Začudo, Biblija ne osuđuje Lota što je hteo da dozvoli da mu kćerke budu silovane. Pokušaj da se siluju anđeli je bila kap koja je prelila čašu i Bog je za kaznu uništio gradove vatrom i sumporom sa neba. Bio je toliko ljubazan da dozvoli Lotovoj porodici da ode iz grada.

Susedna Bela/Zoara je jedina pošteđen tokom sudnjeg dana.

Pouka Edit

U hrišćanskoj i islamskoj tradiciji, Sodoma i Gomora su postali sinonim za okoreli greh, a njihov nestanak sa ispoljavanjem Božijeg gneva. Sodoma i Gomora su takođe korišćena kao metafora za poroke, blud i homoseksualnost posmatra kao odstupanje. Neki vernici smatraju da je homoseksualnost greh zbog kojih su kažnjeni stanovnici Sodoma i Gomora, iako to Knjiga postanja ne govori nedvosmisleno. Kap koja je prelila čašu mogla biti i negostoljubivost prema strancima. Ne treba smetnuti sa uma da umetnici koji oslikavaju verske motive crtaju anđele kao mlade muškarce sa ženstvenim crtama. Međutim, svaka rasprava o ovome je besmislena jer su Sodoma i Gomora samo bajka.

Od ove priče potiče izraz sodomija da se opiše seksualni „zločin protiv prirode“, kao što su oralni i analni seks (i homoseksualni i heteroseksualni), kao i za seksualno opštenje sa životinjama.