FANDOM


Teorija zavere je ideja koja tvrdi da je neki događaj delo zavere interesnih grupa. Međutim, od 1960ih ovaj izraz se koristi da se označe smešne, loše shvaćene, paranoične, neosnovane ili iracionalne teorije.

Uobičajeno shvaćanje ovog pojma je da teorija zavere nije prosta zavere šačice ljudi koji planiraju da se njome okoriste, već zavera koja uključuje na stotine ili hiljade ljudi, od kojih svako mora da čuva tajnu. Još važnije, kao i pseudonauka, teorije zavere nisu proverljive.

Neke poznate teorija zavere Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki